Skip links

Daklozen kunnen terecht in de straatartsenpraktijk

Daklozen kunnen terecht in de straatartsenpraktijk

05-12-2023
Featured Image

Geen dak boven je hoofd en geen zorgverzekering, maar wel gewoon naar de huisarts? Rotterdam, stad met een explosief groeiende groep onverzekerde daklozen, maakt het mogelijk. Komende zomer opent de eerste onafhankelijke straatartsenpraktijk. “Dit is uniek voor Nederland.”

Als je Marlieke Ridder vraagt naar de meest schrijnende acute zorgsi- tuaties die ze als straatarts aantrof, hoeft ze nooit lang na te denken. Laatst was er een dakloze vrouw met een metalen pijp in elkaar ge- slagen”, vertelt ze. Hoewel ge- wond, stapte ze niet in de ambu- lance, omdat ze het ziekenhuis niet vertrouwde. Helaas was er geen straatarts beschikbaar. Daardoor kreeg ze die dag niet de zorg die ze nodig had.” Ze benadrukt de noodzaak van dagelijks beschikbare straatdokters, die de taal van daklozen en de straat spreken en een korte lijn hebben naar andere professionals die met de doelgroep te maken hebben. Ook pleit ze al jaren voor een straat- artsenpraktijk, waar kwetsbare mensen, die vaak onverzekerd zijn, zich met een zorgvraag kunnen melden. Die praktijk opent ko mende zomer de deuren.

„Een op zichzelf staande straatart- senpraktijk is uniek voor Neder- land”, zegt Marlieke Ridder, ver- heugd over het nieuws dat stichting Straatzorg Rotterdam, zorgverze keraar Zilveren Kruis en huisart- senvereniging Rijnmond Dokters de handen ineenslaan en straks een praktijk openen aan de Rotter- damse Mathenesserlaan, de lange, brede laan die het cenrum van de stad met het westen verbindt. Vanuit de praktijk kunnen de tien straatartsen die de Maasstad telt meer inzicht krijgen in de ruim tienduizend dossiers van patiënten zonder dak boven het hoofd. Ook kunnen we de zorg voor de meest kwetsbare mensen makkelijker or- ganiseren”, legt de zorgprofessional uit. „Nu houden straatartsen spreekuur op locatie, onder meer bij de nachtopvang of Pauluskerk, maar straks kan het dus ook in een centrale praktijk.”

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die al 25 jaar samenwerkt met straat dokters, ziet de noodzaak van een zelfstandige straatartsenpraktijk in. „We willen het straatartsen makke lijker maken”, aldus een woord- voerder. „Voorheen konden straat- artsen zorgkosten en consulten de clareren bij de GGD, maar dat is tijdrovend. Straks kan dat gewoon vanuit de praktijk, direct naar ons.”

Daarbij heeft Zilveren Kruis een fi- nanciële injectie gegeven om de huisartsenpraktijk op te bouwen. „We hebben er allemaal baat bij dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving zo snel mogelijk worden geholpen met hun zorg- vraag. Gebeurt dat niet, dan stape- len de problemen en kosten voor de samenleving zich verder op.” Praktijkhouder Ridder, met ja renlange ervaring als straatarts, staat niet alleen aan het roer. Julia van Leijen, zestien jaar verpleeg- kundige in de ggz, is als praktijk- manager haar rechterhand. Ze is verheugd dat de praktijk voor de thuis-en daklozen er komt. „Nu zijn er op zeven locaties ne- gen spreekuren van straatartsen. Wij voegen daar vijf spreekuren aan toe. Daardoor kunnen we meer mensen helpen en ook betere zorg aan chronisch zieke daklozen ge- ven.” Om dat te bewerkstelligen, heeft de straatartsenpraktijk nog wel wat extra personeel nodig. „We zoeken nog drie doktersassistenten en een praktijkondersteuner”, zegt prak- tijkmanager Van Leijen. „De vraag naar straatartsen zal tegen de tijd van de opening ook wel zijn toege- nomen. In een stad als Rotterdam, met een ongekende straatproble- matiek, heb je er daar natuurlijk nooit genoeg van.”